Αναζήτηση
Filters
Close

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021

Η «Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων “ΙΡΙΣ”», αναπτύσσει Μονάδες Ψυχικής Υγείας στην περιοχή της Αττικής και αναζητά να εντάξει στην Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα με εργασία πλήρους απασχόλησης και απολαβές ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου, επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς.

Ελάχιστα τυπικά προσόντα:

α. Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

β. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

γ. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ή σε συναφείς κοινοτικές Μονάδες.

δ. Γνώση Η/Υ (Internet, Word, Excel)

Επιπρόσθετα προσόντα:

α. Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης

β. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης (i. στο συναφές αντικείμενο της θέσης, ii. σε άλλο αντικείμενο)

γ. Εργασιακή εμπειρία επί του γνωστικού αντικειμένου της θέσης σε παρεμφερείς δραστηριότητες που αναπτύσσουν Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ όπως ενδεικτικά: γενικές ή ειδικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης, οίκοι ευγηρίας κτλ.

δ. Παρακολούθηση ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο γνωστικό τους αντικείμενο.

ε. Γνώση ξένης γλώσσας.

 

Υποβολή βιογραφικών:

Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει να στείλουν πλήρες φάκελο που θα περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά έγγραφα των προσόντων που επικαλούνται. Η αποστολή γίνεται με ΕΛΤΑ ή Courier, προς «Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων “ΙΡΙΣ”» στη διεύθυνση Σεμιτέλου 4, Τ.Κ. 115 28 ή με e-mail στο hr@iris-health.gr και σε κάθε περίπτωση με σαφή αναφορά του κωδικού θέσης ΑΤΤ/ΟΙΚ/ΚΛ έως τις 10/12/202

Αφήστε το σχόλιό σας