Αναζήτηση
Filters
Close

Δράσεις Αγωγής Κοινότητας

Μια εκ των κεντρικών στοχεύσεων του Προγράμματος «Ψυχαργώς» είναι ο αποστιγματισμός του γενικού πληθυσμού απέναντι σε ζητήματα ψυχικής ασθένειας. Η στόχευση αυτή επενδύεται πρωτίστως με δράσεις αγωγής της κοινότητας και την κοινωνικοποίηση των ψυχικά ασθενών, επιτυγχάνεται δε, εφόσον το σύνολο της θεραπευτικής ομάδας εκπαιδευτεί επαρκώς και με την συνοδή του εμπειρία, αντιληφθεί τον καίριο ρόλο που παίζει στην ψυχική ανάταση του αρρώστου, στην ατομική ανάδραση και ευεξία του επαγγελματία, αλλά και την κοινωνική εξοικείωση και διαπαιδαγώγηση του κοινωνικού ιστού με τον ψυχικά ασθενή, και κατ’ επέκταση, τον ίδιο τον κοινωνικό αυτοσεβασμό.

Προς επίτευξη της πληρέστερης κατανόησης του έργου που δύναται να παράγουν οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας όταν η διοικητική ικανότητα συνδυάζεται με την εμπειρία και την στόχευση προς την εκπαίδευση, την αγωγή και την ποιότητα, παρατίθεται ακολούθως συγκεντρωτικό απόσπασμα του “Δράσεις Αγωγής Κοινότητας” των απολογιστικών καταστάσεων που περιοδικά υπέβαλε στις αρμόδιες Αρχές το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων «ΙΡΙΣ» από τις αρχές του 2015 έως και τον Αύγουστο 2016.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 2015

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΑΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 2016