Αναζήτηση
Filters
Close

Ποιοι Είμαστε

Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων "ΙΡΙΣ" είναι Ν.Π.Ι.Δ., μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, που δραστηριοποιείται πρωτίστως στον χώρο της Ψυχικής Υγείας επί 20 συναπτά έτη. Στο πλαίσιο του σκοπού της για ανάπτυξη της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης των ψυχικά νοσούντων και με την συνεργασία του Υπουργείου Υγείας, έχει δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα ενεργά και καινοτόμα στην Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση της χώρας με την ανάπτυξη έντεκα (11) Μονάδων Ψυχικής Υγείας (πέντε (5) Οικοτροφεία, πέντε (5) Προστατευόμενα Διαμερίσματα και ένα (1) Κέντρο Ημέρας).

Στο πλαίσιο της λογοδοσίας της και της ποσοτικοποίησης των κατεξοχήν ποιοτικών αποτελεσμάτων που παράγουν οι ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες εντάσεως εργασίας στο τομέα της ψυχικής υγείας, ανέπτυξε ξεχωριστό σύστημα παρακολούθησης του έργου της κάθε Μονάδας κατά EN ISO 9001:2008.
Η διεπιστημονική ομάδα της Εταιρείας Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων "ΙΡΙΣ" έρχεται να καλύψει το αίτημα θεραπείας και να απαντήσει στις ψυχοκοινωνικές ανάγκες όχι μόνο ψυχικά πασχόντων αλλά και ατόμων με άλλου τύπου προβλήματα (χρονίως νοσούντες, μετανοσοκομειακοί ασθενείς, περιγεννητική μελαγχολία ή κατάθλιψη, ηλικιωμένοι ασθενείς). Κύριος στόχος η επίτευξη υψηλής ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες, με την ένταξή τους σε Εθνικά Προγράμματα ώστε η προσπελασιμότητα και η λειτουργική διασύνδεσή με τις υπηρεσίες της, να καθίσταται αδιάκριτη και ο πρωταρχικός της Στόχος να διευκολύνεται μέσω του κοινωνικού βηματισμού, συμβάλλοντας έτσι στην όλη αναδιοργάνωση της περίθαλψης στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με την Π2Γ/2256/ΦΕΚ 963/Β/26-07-01 Υπουργική Απόφαση για την διαδικασία εγγραφής στο Εθνικό και Νομαρχιακό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με την 19252/ΦΕΚ248/Β/28-02-02 Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό της μορφής του Αριθμού Μητρώου, η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων «ΙΡΙΣ» εγγράφηκε στο Εθνικό Μητρώο με Αριθμό:

09110ΣΥΕ23094Ο38Ν 1084

Καθώς και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 12 του νόμου 2646/98, με αριθμό μητρώου:

09110ΣΥΕ23094Ο38Ν 0985