Αναζήτηση
Filters
Close

Εργοθεραπευτής - Κέντρο Ημέρας

O Εργοθεραπευτής του Κέντρου Ημέρας έχει τα κάτωθι γενικά καθήκοντα:

 • Συμμετοχή στην αξιολόγηση και επιλογή ασθενών που επιθυμούν να ενταχθούν στη δομή.
 • Προετοιμασία για την ένταξη των ασθενών στο Κέντρο Ημέρας, συνεργασία με τον ασθενή, την κοινότητα, τους θεραπευτές του, το τμήμα του νοσοκομείου ή άλλης στεγαστικής δομής στο οποίο νοσηλεύεται κ.τ.λ.
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εξατομικευμένου προγράμματος για τον ασθενή ( ατομικό θεραπευτικό πρόγραμμα ): το κυρίως εργοθεραπευτικό πρόγραμμα, πρόγραμμα ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, πρόγραμμα απασχόλησης και επαγγελματικής αποκατάστασης, δουλειά με την οικογένεια (ή και την φιλοξενούσα οικογένεια).
 • Συνοδεία των ασθενών στη καθημερινή ζωή: υποστήριξη στις κοινωνικές δραστηριότητες, σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, στις προεπαγγελματικές και επαγγελματικές ασχολίες τους.
 • Τήρηση φακέλων, συμπλήρωση καρτελών αξιολόγησης( γενικά τήρηση όλων των εντύπων που συμφωνούνται να συμπληρώνονται για την καλύτερη λειτουργία της δομής, την παρακολούθηση της πορείας του ασθενή και την παρουσίαση της δουλειάς που γίνεται, προς τα έξω) και ανάρτησή τους στο εταιρικό πόρταλ.
 • Διευθέτηση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εργασίας στο Κέντρο Ημέρας και ενημέρωση του υπευθύνου όπου και όταν χρειάζεται.
 • Τήρηση των οδηγιών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας όπως έχουν αυτές προταθεί σε σχετικό εγχειρίδιο από το Υπουργείο Υγείας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006» και έχει συγγραφεί από την Μονάδα Υποστήριξης και Παρακολούθησης «Ψυχαργώς - Β’ Φάση» (Ιούνιος 2005).
 • Συμμετοχή στις συναντήσεις της θεραπευτικής ομάδας και στις εποπτείες. Υποχρέωση και δικαίωμα στη συνεχή εκπαίδευση ( εκπαιδευτικά ταξίδια, inservicetraining )
 • Προβολή του Έργου - Αγωγή Κοινότητας. Συμμετοχή σε συναντήσεις - επαφές με την κοινότητα, συνεργασία με τους φορείς της περιοχής ( πρόσωπα κύρους, υπηρεσίες, εργοδότες ), ανακοινώσεις, παρουσιάσεις, καταχωρήσεις.
 • Συμμετοχή στο inservicetraining των εργαζομένων, όπως αυτή καθορίζεται από τους υπεύθυνους.

Ειδικά καθήκοντα:

 • Εξατομικευμένο εργοθεραπευτικό πρόγραμμα
 • Συμπλήρωση φύλου αξιολόγησης εργοθεραπευτικου προγράμματος
 • Ομαδικές εργοθεραπευτικές δραστηριότητες
 • Οργάνωση εργοθεραπευτικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους