Αναζήτηση
Filters
Close

Εργοθεραπευτής - Οικοτροφείο

O Εργοθεραπευτής του Οικοτροφείου έχει τα κάτωθι γενικά καθήκοντα :

 • Συμμετοχή στην αξιολόγηση και επιλογή ενοίκων που επιθυμούν να ενταχθούν στη δομή.
 • Προετοιμασία για τη διαμονή των ενοίκων στη στεγαστική δομή: συνεργασία με τον ένοικο, την κοινότητα, τους θεραπευτές του, το τμήμα του νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται κ.τ.λ.
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εξατομικευμένου προγράμματος για τον ένοικο (Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα): το κυρίως εργοθεραπευτικό πρόγραμμα, πρόγραμμα ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, πρόγραμμα απασχόλησης και επαγγελματικής αποκατάστασης, δουλειά με την οικογένεια (ή και την φιλοξενούσα οικογένεια ).
 • Συνοδεία των ενοίκων στη καθημερινή ζωή: υποστήριξη στις κοινωνικές δραστηριότητες, σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, στις προεπαγγελματικές και επαγγελματικές ασχολίες τους.
 • Ανάληψη ευθύνης συγκεκριμένου ενοίκου στη δομή, ως «Πρόσωπο Αναφοράς»: οργάνωση και συντονισμός της φροντίδας του όπως έχει σχεδιαστεί κατά την κατάρτιση του ατομικού θεραπευτικού προγράμματος
 • Καταγραφή της εμπειρίας κάθε βάρδιας στο ημερολόγιο, τήρηση φακέλων, συμπλήρωση καρτελών αξιολόγησης (γενικά τήρηση όλων των εντύπων που συμφωνούνται να συμπληρώνονται για την καλύτερη λειτουργία της δομής, την παρακολούθηση της πορείας του ενοίκου και την παρουσίαση της δουλειάς που γίνεται, προς τα έξω).
 • Διευθέτηση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της βάρδιας και ενημέρωση του υπευθύνου όπου και όταν χρειάζεται.
 • Διαθεσιμότητα για τα έκτακτα και οξέα περιστατικά, κάλυψη επιπλέον βαρδιών.
 • Τήρηση του εσωτερικού κανονισμού της δομής.
 • Συμμετοχή στις συναντήσεις της θεραπευτικής ομάδας και στις εποπτείες. Υποχρέωση και δικαίωμα στη συνεχή εκπαίδευση (εκπαιδευτικά ταξίδια, inservicetraining).
 • Προβολή του Έργου - Αγωγή Κοινότητας. Συμμετοχή σε συναντήσεις - επαφές με την κοινότητα, συνεργασία με τους φορείς της περιοχής (πρόσωπα κύρους, υπηρεσίες, εργοδότες), ανακοινώσεις, παρουσιάσεις, καταχωρήσεις.
 • Συμμετοχή στο inservicetraining των εργαζομένων, όπως αυτή καθορίζεται από τους υπεύθυνους.

Ειδικά καθήκοντα :

 • Εξατομικευμένο εργοθεραπευτικό πρόγραμμα.
 • Συμπλήρωση φύλου αξιολόγησης εργοθεραπευτικού προγράμματος.
 • Ομαδικές εργοθεραπευτικές δραστηριότητες.
 • Οργάνωση εργοθεραπευτικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους.