Αναζήτηση
Filters
Close

Γενικών Καθηκόντων - Κέντρο Ημέρας

O Γενικών καθηκόντων του Κέντρου Ημέρας έχει τα κάτωθι γενικά καθήκοντα:

  • Συνοδεία ασθενών στο καθημερινό πρόγραμμα του Κέντρου ημέρας, σε ομάδες που υποδεικνύονται από το Επιστημονικό Προσωπικό του κέντρου Ημέρας (πχ. Δραστηριότητες Ελεύθερου χρόνου, ψυχαγωγίας, Ομάδες Γλυκού, Ζαχαροπλαστικής κλπ)
  • Διευθέτηση καθημερινών, λειτουργικών προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια  εργασίας στο Κέντρο ημέρας
  • Επαφές με τη γειτονιά στα πλαίσια της αγωγής κοινότητας
  • Τήρηση των οδηγιών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας όπως έχουν αυτές προταθεί σε σχετικό εγχειρίδιο από το Υπουργείο Υγείας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006» και έχει συγγραφεί από την Μονάδα Υποστήριξης και Παρακολούθησης «Ψυχαργώς - Β’ Φάση» (Ιούνιος 2005).

Ειδικά καθήκοντα:

  • Ευθύνη για την καθαριότητα, τακτοποίηση χώρου
  • Φροντίδα κήπου