Αναζήτηση
Filters
Close

Γενικών Καθηκόντων - Οικοτροφείο

O Γενικών Καθηκόντων έχει τα κάτωθι γενικά καθήκοντα:

 • Συνοδεία ενοίκων στην καθημερινή τους ζωή.
 • Ανάληψη ευθύνης συγκεκριμένου ενοίκου στη δομή, ως «Πρόσωπο Αναφοράς»: οργάνωση και συντονισμός της φροντίδας του όπως έχει σχεδιαστεί κατά την κατάρτιση του Ατομικού Θεραπευτικού Προγράμματος στο οποίο συμμετέχει ενεργά.
 • Φροντίδα προσωπικού και κοινόχρηστου χώρου.
 • Ατομική φροντίδα, υγιεινή, ένδυση, διατροφή των ενοίκων.
 • Υποστήριξη στις κοινωνικές δραστηριότητες και τις προεπαγγελματικές και επαγγελματικές ασχολίες των ενοίκων.
 • Συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.
 • Φροντίδα για δημιουργία ευχάριστου κλίματος στη καθημερινή ζωή των μελών.
 • Καταγραφή της εμπειρίας κάθε βάρδιας στο ημερολόγιο ( τήρηση λογοδοσίας).
 • Διευθέτηση καθημερινών, λειτουργικών προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια  της βάρδιας.
 • Επαφές με τη γειτονιά στα πλαίσια της αγωγής κοινότητας.
 • Συμμετοχή στις συναντήσεις της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας, τις εποπτείες και στο inservicetraining της δομής.
 • Τήρηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Μονάδας.

Ειδικά καθήκοντα:

 • Τροφοδοσία.
 • Ευθύνη για την καθαριότητα.
 • Φροντίδα κήπου.
 • Εβδομαδιαίο πρόγραμμα φαγητού