Αναζήτηση
Filters
Close

Κοινωνικός Λειτουργός - Κέντρο Ημέρας

Ο Κοινωνικός Λειτουργός του Κέντρου Ημέρας έχει τα παρακάτω γενικά καθήκοντα:

 • Συμμετοχή στην αξιολόγηση και επιλογή ασθενών που επιθυμούν να ενταχθούν στη δομή
 • Προετοιμασία για την ένταξη των ασθενών στο Κέντρο Ημέρας: συνεργασία με τον ασθενή, την κοινότητα, τους θεραπευτές του, το τμήμα του νοσοκομείου ή άλλης στεγαστικής δομής στο οποίο νοσηλεύεται κ.τ.λ.
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό του Ατομικού Θεραπευτικού Προγράμματός του – Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Παρακολούθησης στο Κέντρο Ημέρας
 • Διευθέτηση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της βάρδιας και ενημέρωση του υπευθύνου όπου και όταν χρειάζεται.
 • Συμμετοχή στις συναντήσεις της θεραπευτικής ομάδας και στις εποπτείες. Υποχρέωση και δικαίωμα στη συνεχή εκπαίδευση ( εκπαιδευτικά ταξίδια, in service training )
 • Προβολή του Έργου - Αγωγή Κοινότητας. Συμμετοχή σε συναντήσεις - επαφές με την κοινότητα, συνεργασία με τους φορείς της περιοχής ( πρόσωπα κύρους, υπηρεσίες, εργοδότες ), ανακοινώσεις, παρουσιάσεις, καταχωρήσεις.
 • Συμμετοχή στο in service training των εργαζομένων, όπως αυτή καθορίζεται από τους υπεύθυνους.
 • Τήρηση των οδηγιών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας όπως έχουν αυτές προταθεί σε σχετικό εγχειρίδιο από το Υπουργείο Υγείας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006» και έχει συγγραφεί από την Μονάδα Υποστήριξης και Παρακολούθησης «Ψυχαργώς - Β’ Φάση» (Ιούνιος 2005).
 • Παρακολούθηση για τη συμπλήρωση και ενημέρωση των ιστορικών των ασθενών και της ανάρτησής τους στο εταιρικό πόρταλ.

Ειδικά καθήκοντα :

ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ:

 • Έρευνα, γνώση οργανισμών και φορέων παροχής υπηρεσιών στο τομέα ευθύνης του
 • Εκτίμηση αναγκών της κοινότητας
 • Διευκόλυνση ασθενών για τη πρόσβαση σε υπηρεσίες και προγράμματα
 • Δικτύωση με τους ανωτέρω φορείς προς όφελος των ασθενών
 • Συμμετοχή σε δράσης αγωγής κοινότητας
 • Κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και την κοινότητα μέσω ατομικών ραντεβού με οικογένειες, υπηρεσίες, χώρους εργασίας
 • Σχεδιασμός δράσεων για την αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου των ασθενών με στόχο την κοινωνικοποίησή τους
 • Ανάληψη ασθενών σε θεραπεία
 • Διαχείρηση περιστατικών: follow up ασθενών,ατομικά ραντεβού, επισκεψη στο σπίτι
 • Εκτίμηση συνολικών αναγκών, δηλαδή μέριμνα για τη στέγαση, ένδυση, διατροφή, υγιεινή, φαρμακευτική αγωγή, πρόληψη υποτροπών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ:

 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ:

 • Συμπλήρωση στατιστικών - εβδομαδιαίου προγράμματος αγωγής κοινότητας

ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ:

 • Εκτίμηση κατάστασης
 • Καθορισμός των ετήσιων στόχων
 • Σχεδιασμός ετήσιου προγράμματος
 • Ομάδες στόχοι: ευρύ κοινό - κοινότητα, ειδικές ομάδες (αστυνομία, δικαστικές αρχές, κλήρος, εκπαιδευτικοί), υπηρεσίες ( Υγείας - Πρόνοιας, εργασίας, ΟΑΕΔ, τοπική αυτοδιοίκηση, πρόσωπα κύρους), μέσα μαζικής ενημέρωσης ( έντυπα περιοδικά, τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet )
 • Μέσα: ομιλίες, διαλέξεις, συζητήσεις, έκδοση - κυκλοφορία έντυπου υλικού, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, δημοσίευση άρθρων, εκδηλώσεις, οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων