Αναζήτηση
Filters
Close

Νοσηλευτής - Κέντρο Ημέρας

O Nοσηλευτής του Κέντρου Ημέρας έχει τα κάτωθι γενικά καθήκοντα:

 • Συμμετοχή στην αξιολόγηση και επιλογή ασθενών που επιθυμούν να ενταχθούν στη δομή.
 • Προετοιμασία για την ένταξη των ασθενών στο Κέντρο ημέρας: συνεργασία με τον ασθενή, την κοινότητα, τους θεραπευτές του, το τμήμα του νοσοκομείο ή άλλης στεγαστικής δομής στο οποίο νοσηλεύεται κ.τ.λ.
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εξατομικευμένου προγράμματος για τον ασθενή – εβδομαδιαίο πρόγραμμα Κέντρου.
 • Καταγραφή της εμπειρίας κάθε βάρδιας στο ημερολόγιο, τήρηση φακέλων, συμπλήρωση καρτελών αξιολόγησης (γενικά τήρηση όλων των εντύπων που συμφωνούνται να συμπληρώνονται για την καλύτερη λειτουργία της δομής, την παρακολούθηση της πορείας του ασθενή και την παρουσίαση της δουλειάς που γίνεται, προς τα έξω και ανάρτησή τους στο εταιρικό πόρταλ).
 • Διευθέτηση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εργασίας στο Κέντρο Ημέρας και ενημέρωση του υπευθύνου όπου και όταν χρειάζεται.
 • Τήρηση Τήρηση των οδηγιών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας όπως έχουν αυτές προταθεί σε σχετικό εγχειρίδιο από το Υπουργείο Υγείας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006» και έχει συγγραφεί από την Μονάδα Υποστήριξης και Παρακολούθησης «Ψυχαργώς - Β’ Φάση» (Ιούνιος 2005).
 • Συμμετοχή στις συναντήσεις της θεραπευτικής ομάδας και στις εποπτείες. Υποχρέωση και δικαίωμα στη συνεχή εκπαίδευση ( εκπαιδευτικά ταξίδια, inservicetraining )
 • Προβολή του Έργου - Αγωγή Κοινότητας. Συμμετοχή σε συναντήσεις - επαφές με την κοινότητα, συνεργασία με τους φορείς της περιοχής ( πρόσωπα κύρους, υπηρεσίες, εργοδότες ), ανακοινώσεις, παρουσιάσεις, καταχωρήσεις.
 • Συμμετοχή στο inservicetraining των εργαζομένων, όπως αυτή καθορίζεται από τους υπεύθυνους.

Ειδικά καθήκοντα:

 • Παίζει σπουδαίο ρόλο στην συνέχεια της φροντίδας του ασθενή μέσα από την συμμετοχή του στη διυπηρεσιακή ομάδα παραπομπής
 • Έχει στόχο την διερεύνηση της θεραπευτικής συμμαχίας, μέσα από την υποστήριξη και ψυχοεκπαίδευση του εξυπηρετούμενου και των οικογενειών σε θέματα πρόληψης της υποτροπής, σχέση με το φάρμακο και ενίσχυση της συμμόρφωσης.
 • Αναλαμβάνει συμβουλευτική οικογενειών