Αναζήτηση
Filters
Close

Νοσηλευτής - Οικοτροφείο

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας

Η «Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων “ΙΡΙΣ”», αναπτύσσει Μονάδες Ψυχικής Υγείας στην περιοχή της Αττικής και αναζητά να εντάξει στην Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα με εργασία πλήρους απασχόλησης και απολαβές ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου, επαγγελματίες Νοσηλευτές.

Ελάχιστα τυπικά προσόντα:

α. Απόφοιτοι ΙΕΚ

β. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

γ. Γνώση Η/Υ (Internet, Word, Excel)

Επιπρόσθετα προσόντα:

α. Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης

β. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης (i. στο συναφές αντικείμενο της θέσης, ii. σε άλλο αντικείμενο)

γ. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, ή σε συναφείς κοινοτικές Μονάδες

δ. Εργασιακή εμπειρία επί του γνωστικού αντικειμένου της θέσης σε παρεμφερείς δραστηριότητες που αναπτύσσουν Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ όπως ενδεικτικά: γενικές ή ειδικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης, οίκοι ευγηρίας κτλ.

ε. Παρακολούθηση ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο γνωστικό τους αντικείμενο.

στ. Γνώση ξένης γλώσσας.

Υποβολή βιογραφικών:

Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει να στείλουν πλήρες φάκελο που θα περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά έγγραφα των προσόντων που επικαλούνται. Η αποστολή γίνεται με ΕΛΤΑ ή Courier, προς «Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων “ΙΡΙΣ”» στη διεύθυνση Σεμιτέλου 4, Τ.Κ. 115 28 ή με e-mail στο hr@iris-health.gr και σε κάθε περίπτωση με σαφή αναφορά του κωδικού θέσης ΑΤΤ/ΟΙΚ/ΝΟΣ έως τις 10/12/2021.

 

O/ H Nοσηλευτής- τρια του Οικοτροφείου έχει τα κάτωθι γενικά καθήκοντα:

 • Συμμετοχή στην αξιολόγηση και επιλογή ενοίκων που επιθυμούν να ενταχθούν στη δομή.
 • Προετοιμασία για τη διαμονή των ενοίκων στη στεγαστική δομή: συνεργασία με τον ένοικο, την κοινότητα, της θεραπευτές του, το τμήμα του νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται κ.τ.λ.
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εξατομικευμένου προγράμματος για τον ένοικο (Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα): ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα, ψυχοθεραπευτικό πρόγραμμα, πρόγραμμα ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, πρόγραμμα απασχόλησης και επαγγελματικής αποκατάστασης, δουλειά με την οικογένεια (ή και την φιλοξενούσα οικογένεια ).
 • Συνοδεία των ενοίκων στην καθημερινή ζωή: υποστήριξη στις κοινωνικές δραστηριότητες, σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, τις προεπαγγελματικές και επαγγελματικές ασχολίες τους.
 • Ανάληψη ευθύνης συγκεκριμένου ενοίκου στη δομή, ως «Πρόσωπο Αναφοράς»: οργάνωση και συντονισμός της φροντίδας του της έχει σχεδιαστεί κατά την κατάρτιση του ατομικού θεραπευτικού προγράμματος.
 • Καταγραφή της εμπειρίας κάθε βάρδιας στο ημερολόγιο, τήρηση φακέλων, συμπλήρωση καρτελών αξιολόγησης( γενικά τήρηση όλων των εντύπων που συμφωνούνται να συμπληρώνονται για την καλύτερη λειτουργία της δομής, την παρακολούθηση της πορείας του ενοίκου και την παρουσίαση της δουλειάς που γίνεται, της τα έξω ).
 • Διευθέτηση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της βάρδιας και ενημέρωση του υπευθύνου όπου και όταν χρειάζεται.
 • Διαθεσιμότητα για τα έκτακτα και οξέα περιστατικά, κάλυψη επιπλέον βαρδιών.
 • Τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Μονάδας.
 • Συμμετοχή της συναντήσεις της θεραπευτικής ομάδας και της εποπτείες. Υποχρέωση και δικαίωμα στη συνεχή εκπαίδευση (εκπαιδευτικά ταξίδια, inservicetraining).
 • Προβολή του Έργου – Αγωγή Κοινότητας. Συμμετοχή σε συναντήσεις – επαφές με την κοινότητα, συνεργασία με της φορείς της περιοχής (πρόσωπα κύρους, υπηρεσίες, εργοδότες), ανακοινώσεις, παρουσιάσεις, καταχωρήσεις.
 • Συμμετοχή στο inservicetraining των εργαζομένων, όπως αυτό καθορίζεται από τους υπεύθυνους.

Ειδικά καθήκοντα:

 • Φροντίδα για τη σωματική υγεία των ενοίκων και για την καθημερινή σωματική υγιεινή.
 • Ανάληψη της ενέσιμης φαρμακευτικής αγωγής και τήρηση ημερολογίου (συχνότητα, επαναλήψεις).
 • Ευθύνη για την επάρκεια των φαρμακευτικών σκευασμάτων στο χώρο της δομής και για την ανανέωσή της.
 • Προγραμματισμός και οργάνωση των ιατρικών εξετάσεων των ενοίκων, των επισκέψεών τους στο νοσοκομείο.
 • Οργάνωση και τήρηση των ιατρικών ιστορικών των ενοίκων.