Αναζήτηση
Filters
Close

Ψυχολόγος - Κέντρο Ημέρας

Ο Ψυχολόγος του Κέντρου Ημέρας έχει τα παρακάτω γενικά καθήκοντα:

 • Συμμετοχή στην αξιολόγηση και επιλογή ασθενών που επιθυμούν να ενταχθούν στη δομή
 • Προετοιμασία για την ένταξη των ασθενών στο Κέντρου Ημέρας δομή: συνεργασία με τον ασθενή, την κοινότητα, τους θεραπευτές του, το τμήμα του νοσοκομείου ή άλλης στεγαστικής δομής στο οποίο νοσηλεύεται κ.τ.λ.
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εξατομικευμένου προγράμματος για τον ασθενή – Εβδομαδιαίο Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα: ψυχοθεραπευτικό πρόγραμμα, πρόγραμμα ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, πρόγραμμα απασχόλησης και επαγγελματικής αποκατάστασης, δουλειά με την οικογένεια (ή και την φιλοξενούσα οικογένεια).
 • Οργάνωση και συντονισμός ψυχοθεραπευτικών, συμβουλευτικών, υποστηρικτικών, ατομικών και ομαδικών συνεδριών
 • Τήρηση φακέλων, συμπλήρωση καρτελών αξιολόγησης (γενικά τήρηση όλων των εντύπων που συμφωνούνται να συμπληρώνονται για την καλύτερη λειτουργία της δομής, την παρακολούθηση της πορείας του ασθενή και την παρουσίαση της δουλειάς που γίνεται, προς τα έξω) και ανάρτησή τους στο εταιρικό πόρταλ.
 • Υποχρέωση καταγραφής δεδομένων των εκτιμήσεων-στατιστικών των εξυπηρετουμένων στο Κέντρο Ημέρας
 • Διευθέτηση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εργασίας και ενημέρωση του υπευθύνου όπου και όταν χρειάζεται.
 • Τήρηση των οδηγιών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας όπως έχουν αυτές προταθεί σε σχετικό εγχειρίδιο από το Υπουργείο Υγείας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006» και έχει συγγραφεί από την Μονάδα Υποστήριξης και Παρακολούθησης «Ψυχαργώς - Β’ Φάση» (Ιούνιος 2005).
 • Συμμετοχή στις συναντήσεις της θεραπευτικής ομάδας και στις εποπτείες. Υποχρέωση και δικαίωμα στη συνεχή εκπαίδευση ( εκπαιδευτικά ταξίδια, in service training )
 • Προβολή του Έργου - Αγωγή Κοινότητας. Συμμετοχή σε συναντήσεις - επαφές με την κοινότητα, συνεργασία με τους φορείς της περιοχής (πρόσωπα κύρους, υπηρεσίες, εργοδότες), ανακοινώσεις, παρουσιάσεις, καταχωρήσεις.
 • Συμμετοχή στο in service training των εργαζομένων, όπως αυτή καθορίζεται από τους υπεύθυνους.

Ειδικά καθήκοντα :

 • Εκτίμηση του ψυχολογικού προφίλ των εξυπηρετουμένων με τη χορήγηση ψυχομετρικών δοκιμασιών.
 • Συμμετοχή στις τακτικές αξιολογήσεις ασθενών
 • Ευθύνη για την εκπαίδευση όσων κάνουν πρακτική άσκηση στη δομή, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της δομής.
 • Βιβλιογραφική ενημέρωση. Παρακολούθηση των εξελίξεων στο χώρο της ψυχικής υγείας.
 • Παρεμβάσεις ψυχοεκπαίδευσης