Αναζήτηση
Filters
Close

Διοικητικός - Κέντρο Ημέρας

O Διοικητικός υπάλληλος του Κέντρου Ημέρας έχει τα κάτωθι γενικά καθήκοντα :

  • Έχει ως κύριο καθήκον τη διοικητική στήριξη της μονάδας (γραμματειακή, λογιστική, οικονομική)
  • Τήρηση ηλεκτρονικών φακέλλων, ανάρτηση στο εταιρικό πόρταλ
  • Τήρηση των οδηγιών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας όπως έχουν αυτές προταθεί σε σχετικό εγχειρίδιο από το Υπουργείο Υγείας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006» και έχει συγγραφεί από την Μονάδα Υποστήριξης και Παρακολούθησης «Ψυχαργώς - Β’ Φάση» (Ιούνιος 2005)
  • Οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει και αφορά σε καθήκοντα και αρμοδιότητες διοικητικής μέριμνας.